Informació general 2018-2019


L'equip directiu i el professorat de la nostra escola us dóna la benvinguda aquest nou curs 2018-2019!
EQUIP DIRECTIU
PROFESSORAT D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA


PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA


CONSELL ESCOLAR

            Director del Centre
                        Sr./a. Francisco Ortiz i Porras

            Representants del Titular
                        Sr. Juan María López  Imaña
                        Sra. Joana Corriols Cela
                        Sra. Montserrat Montesinos i Sánchez

            Representants dels Professors
                        Sra. Encarnación Ortiz Porras
                        Sra. Vanesa Cantero Barbado
                        Sra. Ana Isabel Pascual Villalba
                        Sra. Mercedes Pérez Moreno

            Representants dels Pares
                        Sr. Isidro Tena Suárez
                        Sra. Elisabet Alcalá Rodríguez
                        Sra. Carolina Redondo Olivenza
                        Sr. Diego López Lorenzo

            Representants dels Alumnes
                        Srta. Celia Toribio Gabarrón
                        Srta. Irene Adell Bravo

            Representant del Personal d’A. i S.

                        Sr. Miguel Sánchez i Castaño

            Representant de l’Ajuntament

                        Sra. Cristina Serrat Roch


CALENDARI ESCOLAR

REUNIONS DE PARES I MARES

  • Educació Infantil P-3........................4 de setembre 
  • Educació Infantil P-4 i P-5.................26 de setembre
  • 3r i 4t d'ESO.............................17 de setembre 
  • 1r i 2n d'ESO............................18 de setembre 
  • 5è i 6è de Primària....................19 de setembre
  • 3r i 4t de Primària.....................20 de setembre
  • 1r i 2n de Primària....................25 de setembre

Totes aquestes reunions tindran lloc a les 17.30 hores.


CONVIVÈNCIES 2018-2019

PENYAFORT (PONTONS)  – ALT PENEDÈS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIAEDUCACIÓ SECUNDÀRIA