La nostra història

La nostra història comença pels voltants de 1934 quan al carrer número 6 de Sant Jeroni, es creà el centre “Acadèmia Fuster”, la qual cosa fa que, avui dia, sigui una de les Institucions educatives més antigues de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
Al setembre de 1934 el centre va entrar en funcionament sota la direcció del Sr. José Prat i Soler, propietari i director fins l’any 1972. S’impartien aleshores classes d’Educació Elemental i Comerç. Durant aquesta etapa l’acadèmia constava de dues aules i l’actual despatx de direcció.
El 16 d’abril de 1965 s’obté, amb caràcter provisional, l’autorització del funcionament per a l’Ensenyament Primari, no oficial, a càrrec del Sr. Juan Roda i Canbanach i la Sra. Concepción Gassol i Llorach, mestres titulars.
L’1 de juliol de 1967 s’obté l’autorització definitiva per al seu funcionament legal.
L’actual director, el Sr. Francisco Ortiz i Porras, es va fer càrrec de l’escola el 28 de febrer de 1972 (any en què el Sr. Prat l’hi  va traspassar). Durat els mesos de juliol i agost el Sr. Ortiz va realitzar una ampliació d’aules fins arribar a vuit mòduls d’EGB i dues de pàrvuls.
En virtut a la sol·licitud formulada pel Sr. Ortiz, la Direcció General d’Educació Bàsica va autoritzar la Primera subvenció parcial d’EGB a les 8 unitats escolars, l’1 de gener de 1977.
El gener de 1979 es crea la primera revista escolar de caràcter mensual “Cinco sentidos”.
Durant el curs 1980-81 els equips de bàsquet passen a formar part de la Federació Catalana i es va crear  una escola de bàsquet orientada als més petits.
L’any 1986 es caracteritza per la celebració, per primera vegada, de la setmana de bàsquet, amb la participació de nombrosos equips de Barcelona i rodalies.
El 1988 es celebren les primeres convivències escolars a la casa de colònies “Font d’Alba” . Actualment es fan a altres instal·lacions.
També al 1988 es creà la revista “L’orella indiscreta” que passarà a anomenar-se “Som-hi” en el número 6è. Durant el curs escolar s’ha seguit editant ininterrompudament cada trimestre.
El 1993 es celebren els Primers Jocs Florals i  es crea una edició especial de la nostra revista on es recullen els poemes guardonats.
El 4 d’abril de 1995 surt al butlletí Oficial de Catalunya l’aprovació de l’ESO i s’enceten les obres per a la reforma de Secundària. Es va construir l’edifici de l’ESO amb una aula de tecnologia, una d’informàtica, una de desdoblament i quatre classes per a l’ESO.
El 1998 s’implanta l’uniform reglamentari com a vestimenta comuna per als alumnes de Primària i ESO.
El febrer de 1997 es commemora el 25è aniversari de la titularitat del Sr. Francisco Ortiz amb activitats i exposicions.
El col·legi continua reformant-se per adequar els espais a les noves necessitats, demostrant així l’esforç i l’interès del Titular i la Direcció per millorar l’ensenyament i les instal·lacions de l’escola.
Actualment s’ha de destacar l’adequació de les aules a les noves tecnologies amb la instal·lació de Wi-Fi a tota l’escola, i de pissarres digitals a P5, 5è i 6è d’EP, Sala de reunions i les quatre aules de l’ESO.